Obiective Turistice

Comuna Cârțișoara-24.10.2017

Comuna Cârţişoara, o localitate de la poalele munţilor, care oferă posibilitatea atât să traversezi Transfăgărăşanul cu autoturismul, cât şi să vizitezi renumite obiective turistice din zonă.

Cârţişoara este pe şoseaua Sibiu - Braşov, chiar pe itinerarul Transfăgărăşanului. Este o localitate atestată documentar din anul 1223, aceasta fiind dată de un tezaur monetar descoperit spre sfârşitul secolului al XIX-lea în imediata vecinătate a aşezării. Cârţişoara este şi locul de naştere lui Gheorghe Cârţan, cunoscut sub numele de Badea Cârţan, renumitul ţăran care a luptat pentru independenţa românilor din Transilvania. Mai multe informaţii despre istoria locului poţi descoperi la Muzeul Etnografic Badea Cârţan, situat în comună. Un alt obiectiv turistic la câteva sute de metri este mănăstirea Cârţa, fosta mănăstire cisterciană din Ţara Făgăraşului, în momentul de faţă biserica evanghelistă a comunităţii germane. Aceasta a fost ridicată în anul 1205, de regele Andrei al II-lea al Ungariei.04.09.2016 - Cele șapte movile Șona
Cunoscute de către localnici drept "Guruiete", sunt șapte movile de pământ, așezate pe un deal din apropierea localității Șona. Din cauză că aceste piramide sunt dispuse altfel, trei pe o parte și patru pe cealaltă, apare ciudățenia. Unii spun despre ele că ar fi opera unui vechi popor al uriașilor alții cred că este doar un moft al naturii.
De-a lungul anilor, din vorbă în vorbă, povestea Guruietelor de la Șona a ajuns și la urechile unor arheologi. Pentru că sunt acoperite cu vegetație piramidele pot fi asemuite cu tumulii sub care celții și sciții își îngropau căpateniile, împreună cu un întreg tezaur de arme și podoabe. Cum aceste popoare au trecut și pe plaiurile noastre, tendința arheologilor a fost să le identifice cu tumulii. Mai mult în jurul lor arheologii au găsit ceramica din epoca târzie a bronzului și din perioada Hallstat, de acum 1.200 de ani.
Alte patru piramide asemănătoare, există la marginea unui sat apropiat de Șona, la Halmeag. Acestea nu sunt bine conturate, fiind erodate de vânt. De asemenea lângă satul Bunești există asemenea Guruiete iar în jurul lor s-au găsit urme de locuire dacică și o terasă asemănătoare cu cea de la Șona, acolo unde sunt amplasate cele șapte movile.
Există însă și teorii, apărute de-a lungul timpului, care încearcă să demonstreze că piramidele nu se află întâmplător la Șona. Este posibil ca ele să facă parte din "triunghiurile magice", rămase de pe vremea dacilor, ca un fel de linii invizibile care străbat Carpații, între sanctuarele și cetățile strămoșilor noștri. În cuprinsul acestor forme geometrice ar intra capitala Daciei-Sarmisegetusa, cetatea Piatra Roșie, sanctuarul de la Rocoș, templul de la Șinca Veche, vârful Omu și Guruietele de la Șona.

 

10.06.2016 - Fabrica de sticlă
În 1830 Glăjăria de la Porumbacu se mută la Avrig în vecinătatea râului a cărui cădere a apei era folosită ca forţă hidraulică. Primii meşteri ai sticlăriei erau aduşi din Boemia şi de la Murano.
Adresă: str. Brukenthal 114
Contact: Gabriela Tulban, Tel: 0269 524 564
Program: Luni – Vineri: 10:30 – 13:30 (cu posibilitate de cumpărare)

 

10.06.2016 - Castelul Brukentha
La câțiva kilometri de Sibiu, între Munții Făgăraș, se află Avrig, pitoreasca așezare transilvăneană. Cel mai cunoscut monument din oraș este Palatul Brukenthal, construit în anul 1760 de către baronul Samuel von Brukenthal.
Casele cu curți interioare și porțile impunătoare din Avrig amintesc de somptuozitatea Imperiului Habsburgic, ale cărui granițe se aflau aici.
Castelul a fost construit după modelul Palatului Schönbrunn și a reprezentat reședința de vară a baronului Samuel von Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei. Acesta s-a născut în 1721 la Nocrih, în Transilvania, și a murit în 1803, fiind îngropat în Biserica Evanghelică din Sibiu.
În 1761 clădirea a fost luată în arendă de către baronul von Buccow care a reamenajat-o, astfel că în 1762, cuprindea trei corpuri de clădire în formă de "U", fiind compuse din parter și un singur etaj, iar holul era decorat cu picturi murale.
În fața palatului a fost amenajat un parc ce se întinde pe zeci de hectare și conține mai multe gradini. Tot aici există și o orangerie, unde au loc diverse evenimente cultural precum expoziții de pictură sau concerte susținute de orchestre din Viena.
În 1780 castelul a intrat în posesia baronului Brukenthal. Construcția s-a terminat în 1785.
După aproape 70 de ani de la moartea baronului, ultimul din linia descendenților cu drept de moștenire ai familiei Brukenthal, toate posesiile sale, printre care și palatul, au fost donate Liceului Evanghelic din Sibiu. În timpul comunismului clădirea a fost naționalizată.
Castelul Brukenthal reprezintă o atracție turistică valoroasă, atât pentru orașul deosebit în care este așezat, cât și pentru povestea din spatele arhitecturii impresionante.

 

31.01.2016 - Rezervaţia naturală Bâlea
Căldarea Glaciară Bâlea, care adăposteşte emblematicul Lac (4,6 ha, altitudine 2.034 m) cu cea mai frumoasă cabana semilacustră, este de departe cel mai important centru al sporturilor de altitudine din Carpaţii României.
Situat în inima masivului Făgăraş - el însuşi cel mai grandios complex montan al Carpaţilor noştri - zona Bâlea Lac, parte a rezervaţiei naturale omonime (180 ha suprafaţa), prezintă un relief glaciar tipic cu morene, terase, vale în formă de "U", dominat de creste adânc crenelate din care se înalţă dinspre nord-est spre sud-vest vârfurile Văiuga 2.443 m, despărţit de Iezerul Caprei 2.417 m de Şaua Caprei 2.315 m şi Paltinul 2.398 m. Peisajul de o frumuseţe austeră unică este copleşitor atât vara, cât mai ales în anotimpul alb. Atunci se mută aici fascinanta lume a nordului îngheţat, cu zăpezi înalte, sclipitoare, atârnate parcă de streaşina înălţimilor ce se contopesc în albul norilor efemeri. Din Şaua Netedului - "poarta" accesibilă a Rezervaţiei Faunistice Arpăşel - privirea cuprinde o nesfârşită succesiune de culmi înalte şi îmblănite de hlamida iernii, care ascunde văi glaciare complexe suspendate sau simple, vârfuri ascuţite şi pinteni, ace şi turnuri masive aliniate cuminte pe un fronton alpin cu iz hymalaian.

 

Biserica Ortodoxă

Este o construcție impunătoare, în centrul orașului Avrig, dominând împrejurimile. Această biserică a fost ridicată de locuitorii satului în sec. al XVIII-lea, pe locul unei biserici mai vechi. Biserica a fost înalțată sub forma unei nave simple, având ziduri groase și străpunse de ferestre gotice.
Nava are două cupole semisferice cu o deschidere de 8 m.
Pictura se remarcă printr-o înaltă ținută artistică, fiind lucrată de maeștrii Ionașcu și Pană în anul 1762. Frescele bisericii sunt considerate cele mai valoroase din Transilvania.
În exterior, pe peretele sudic se pot observa patru nișe și un brâu din medalioane pictate.
Biserica a fost renovată în anii '80, pictura recăpătându-și prospețimea și farmecul.
Acoperișul este din lemn de brad și stejar, fiind încheiat în cepi și cuie de lemn, acoperit cu țiglă arsă. În cimitirul bisericii se află mormântul lui Gheorghe Lazăr și o troiță din lemn în cinstea ostașilor români din Avrig cazuți în războaie.

Biserica Fortificată

În secolul al XIII-lea, pentru a întări poziția sașilor în Avrig s-a construit o biserică evanghelică. Acesta este cel mai vechi monument de arhitectură din localitate și unul dintre cele mai vechi din județ. Construită inițial sub forma unei bazilici romanice cu turn vestic, cor și absida centrală, între anii 1260-1290 biserica fiind ulterior modificată.
În secolul al XVI-lea i s-au dărmat colateralii devenind o biserică sală, păstrandu-se clopotnița vestică, nava centrală și corul. De remarcat este portalul valoros construit în stil romanic și împodobit cu sculpturi medievale.
Foarte interesante sunt sculpturile figurative ce împodobesc acest portal și care au ca temă lupta binelui și a răului. Stilul lor se regăsește și în portalul bisericii reformate din Sacadate, putând fi atribuite aceluiași meșter.
Altarul bisericii este în stil baroc și a fost realizat în forma actuală în 1825. În turnul vestic a fost montat în 1770 un ceas donat de Samuel von Brukenthal. Printre clopotele bisericii fortificate se pastrează unul datând în 1777.

Muzeul Avrig

Muzeul din Avrig este situat pe strada Gheorghe Lăzar, nr. 3, într-o clădire cu trei camere și o sală de expoziții.
Prima încăpere este dedicată iluministului român Gheorghe Lazăr (1779 – 1823), considerat fondatorul învățământului în limba națională din Țara Românească (în 1818 a înfiinţat în București prima şcoală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava ).
Exponatele din această cameră sunt constituite din: fotografii ale documentelor care atestă nașterea și moartea lui Gheorghe Lazăr, perioadele de școlarizare, fotografii ale unor clădiri în care a locuit, precum și ale unor colaboratori sau continuatori ai săi; documente originale - pagini de început ale celor trei manuale elaborate de Gheorghe Lazăr (Aritmetica matematicească, Trigonometria cea dreaptă și Gramatică); publicații, medalii jubiliare.
A doua încăpere cuprinde obiecte de artă populară specifice zonei Avrigului, port popular și obiecte casnice și din sticlă, Avrigul fiind cunoscut și prin articole de sticlărie.
A treia încăpere adăpostește un interior specific Avrigului.
Sala de expoziții cuprinde, periodic, expoziţia Taberei de pictură, care se organizează la Avrig la interval de doi ani, precum și alte expoziţii ocazionale (meșteșuguri tradiționale, artă populară, pictură, sticlărie artizanală).