Despre noi

 Despre noi

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 2003, având drept scop identificarea şi îmbunătăţirea performantei de mediu a organizaţiilor prin reducerea impactului şi riscurilor de mediu.

Prin scopul şi activitatea pe care o desfăşoară, asociaţia promovează turismul românesc de şi pentru tineret, deschiderea şi dialogul între tineri, contribuie la dezvoltarea turismului şi ecologiei în ţara noastră şi la orientarea profesională spre domeniul turismului.

Obiectivele asociaţiei

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu are următoarele obiective, conform statutului:

-       dezvoltarea şi practicarea turismului şi ecologiei în formele sale cele mai variate;

-       organizarea de simpozioane, conferinţe, colocvii, expoziţii, proiecţii filme şi diapozitive, excursii, drumeţii, etc;

-       organizarea şi participarea la acţiuni de refacere şi protecţia mediului înconjurător, a florei şi faunei, inclusiv curăţenia pe traseele turstice şi în locurile de campare;

-       construirea, instalarea, întreţinerea refugiilor şi a cabanelor de munte, respectând legislaţia română în vigoare;

-       marcarea, remarcarea şi trasarea de noi trasee turistice;

-       şcoala de calificare şi perfectionare ghizi pentru persoanele înscrise în cadrul Asociaţiei;

-       conducerea cu persoane calificate a grupurilor de turişti atunci când acestea solicită sprijinul Asociaţiei;

-       schimburi de experienţă cu alte organizaţii de profil din ţară şi străinătate;

-       organizarea şi participarea la competiţii sportive specific montane (turism sportiv, alpinism, salvamont, orientare, speologie);

-       încurajarea educaţiei prin turism;

-       dezvoltarea comunicării între tineri, între tineri şi societate;

-       promovarea unei vieţi individuale sănătoase;

-       dezvoltarea tuturor formelor de turism: montan, nautic, alpinism, ciclo turism, etc;

-       promovarea programelor ecologice de apărare a naturii;

-       obţinerea de facilităţi pentru mebrii Asociaţiei, formarea unui mecanism prin care resursele financiare şi/sau de oricare natură să fie utilizate eficient în folosul tinerilor.

Prin activitatea ei Asociaţia vizează: identificarea, elaborarea şi implementarea de programe cu caracter ecologic (cultura ecologică fiind foarte scăzută în prezent), sportiv-turistic, dezvoltarea societăţii civile şi democraţiei în rândul tinerilor; întreprinderea acţiunilor menite să promoveze proiectele de mediu, identificarea şi obţinerea surselor de finantare pentru asigurarea unui cadru propice elaborării proiectelor de mediu.

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu îşi propune să construiască punţi de legătură între administraţia locală şi unităţile de învăţământ, în vederea dezvoltării unei societăţi durabile şi are ca punct de pornire respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni şi generaţiile viitoare. Trebuie să înţelegem că orice acţiune a noastră în relaţia cu mediul în care trăim este importantă, de aceea politica în domeniul mediului nu are şanse fără sprijinul populaţiei şi al organizaţiilor non-guvernamentale. Experienţa întăreşte ideea că politica în domeniul mediului se va lovi şi în viitor de conflictul de interese dintre ecologie şi unele sectoare economice.

Valorificarea atracţiilor turistice din diferite zone ale ţării poate contribui la creşterea economică a unor centre aflate în declin, prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.

Totodată, Asociaţia sprijină categoriile sociale defavorizate (ex. copii, tineri, bătrâni, precum şi minorităţile de orice tip) încercând reintegrarea acestora în societate prin diferite activităţi (ex. activitatea de voluntariat) şi îşi propune concentrarea activităţilor desfăşurate pentru o mai bună protecţie a mediului prin educaţie ecologică.

De asemenea, Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu se implică în susţinerea progresului cultural şi tehnologic, în promovarea sănătăţii fizice şi psihice prin activităţi sportive, în protejarea mediului înconjurator şi al naturii prin sporirea şi diversificarea cunoştinţelor despre acesta. Tocmai de aceea trebuie să acţionăm împreună pentru prevenirea poluării, menţinerea unui mediu curat şi pentru ameliorarea calităţii acestuia.

Proiecte aflate în desfăşurare –Programul Operațional Regional, Ministerul Dezvoltării și Turismului

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu este implicată, în calitate de beneficiar, în implementarea a o serie de proiecte.

Proiectele în curs de implementareau ca obiectiv dezvoltarea şi consolidarea turismului, sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3. - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice si a activităţilor de marketing specifice”.

Prin aceste proiecte se promovează obiectele de patrimoniu, din mai multe regiuni de dezvoltare turistică, fapt care creşte notorietatea acestora şi are ca scop promovarea turismului de calitate şi durabil în România. Valorificarea patrimoniului cultural creşte atractivitatea regională si naţională pentru investitori, pentru turism şi populaţie, contribuind astfel în mod semnificativ la întărirea identităţii regionale.

Proiect: “Bucătărie tradiţională şi meşteşuguri pe plaiuri moldoveneşti”

Perioada de derulare: iunie 2012- iunie 2013.

Obiectivul proiectului îl reprezintă promovarea regiunii de dezvoltare Nord-Est  prin prezentarea vestitei bucătării moldoveneşti şi a obiectelor de artizanat tradiţionale realizate cu mare artă de meşteşugarii locali din judeţele Neamţ, Iaşi şi Bacău (localităţile: Răducăneni, Poiana, Deleni, Belceşti, Săbăoani, Pipirig, Aşau, Agaş, Brusturoasa, Pălanca, Ghimeş-Făget).

Proiectul prevede activităţi de promovare prin metode precum: marketing-ul direct (3.700 bucăţi DVD-uri, 9.000 bucăţi pliante, 3.700 bucăţi ghiduri turistice, 3.700 bucăţi linguri din lemn, 3.700 bucăţi şorturi de bucătărie, 3.700 bucăţi carneţele cu spiră metalică, 3.700 bucăţi tricouri), campanie outdoor (panouri de prezentare), materiale video – audio care vor avea rolul de a prezenta atât proiectul cât şi obiectivele turistice, publicitate (publicare articole de presă, ce promovează proiectul, panouri publicitare cu descrierea investiţiei propusă în comunele luate în vedere şi recolantarea acestora cu descrierea investiţiei realizată la finalizarea proiectului), creare website, pagina Facebook.

Proiect: “Meşteşuguri tradiţionale ardeleneşti”

Perioada de derulare: iunie 2012- iunie 2013.

Obiectiv proiect: proiectul îşi propune promovarea meşteşugurilor specifice în judeţele Alba şi Sibiu. În vederea promovării regiunii de dezvoltare Centru se prezintă atracţiile de tip meşteşugăresc specifice acestei zone. (localităţile: Brădeşti, Tilişca).

Proiectul prevede activităţi de promovare prin metode precum: marketing-ul direct (3.800 bucăţi dvd-uri, 3.800 bucăţi pliante, 3.800 bucăţi pliante, 3.800 bucăţi linguri din lemn, 3.800 bucăţi şorţuri de bucătărie, 3.800 bucăţi carneţele cu spiră metalică, 3.800 bucăţi tricouri), campanie outdoor (panouri de prezentare), materiale video – audio care vor avea rolul de a prezenta atât proiectul cât şi obiectivele turistice, publicitate (publicare articole de presă, ce promovează proiectul, panouri publicitare cu descrierea investiţiei propusă în comunele luate în vedere şi recolantarea acestora cu descrierea investiţiei realizată la finalizarea proiectului), creare website, pagina Facebook.

Proiect: “Drumeţii spre lacurile glaciare din Munţii Făgăraş”

Perioada de derulare: mai 2012- mai 2013

Obiectiv proiect: proiectul îşi propune promovarea a 6 lacuri din Regiunea Centru, Munţii Făgăraş, Judeţul Sibiu şi anume: Avrig, Călţun, Doamnei, Capra, Podrăgel, Podragu.

Proiectul prevede activităţi de promovare a celor 6 lacuri prin metode precum: marketing-ul direct (3.750 bucăţi dvd-uri, 14.000 bucăţi pliante, 3.750 bucăţi pixuri din material ecologic, 3.750 bucăţi rucsaci de drumeţie, 3.500 bucăţi carneţele cu spiră metalică, 2.500 bucăţi tricouri), campanie outdoor (panouri de prezentare), materiale video – audio care vor avea rolul de a prezenta atât proiectul cât şi obiectivele turistice, publicitate (publicare articole de presă, ce promovează proiectul, panouri publicitare cu descrierea investiţiei propusă în comunele luate în vedere şi recolantarea acestora cu descrierea investiţiei realizată la finalizarea proiectului), creare website, pagina Facebook.

Proiect: “Tradiţii în Scythia minor de azi”

Perioada de derulare: iunie 2012- iunie 2013.

Obiectiv proiect: proiectul îşi propune promovarea meşteşugurilor specifice în judeţul Tulcea. În vederea promovării regiunii de dezvoltare Sud-Est se vor prezenta atracţiile de tip meşteşugăresc specifice acestei zone (localităţile: Tulcea, Niculiţel, Jurilovca, Luncăviţa, Topolog, Enisala, Dorobanţu).

Proiectul prevede activităţi de promovare prin metode precum: marketing-ul direct (4.200 bucăţi dvd-uri, 4.200 bucăţi pliante, 4.200 bucăţi ghiduri turistice, 4.200 bucăţi linguri din lemn, 4.200 bucăţi sorţuri de bucătărie, 4.200 bucăţi carneţele cu spiră metalică, 4.200 bucăţi tricouri), campanie outdoor (panouri de prezentare), materiale video – audio care vor avea rolul de a prezenta atât proiectul cât şi obiectivele turistice, publicitate (publicare articole de presă, ce promovează proiectul, panouri publicitare cu descrierea investiţiei propusă în comunele luate în vedere şi recolantarea acestora cu descrierea investiţiei realizată la finalizarea proiectului), creare website, pagina Facebook.

Proiect: “Clopote în Arcul Carpatin”

Perioada de derulare: august 2012- august 2013

Obiectiv proiect: proiectul îşi propune promovarea regiunii de dezvoltare Centru prin promovarea a  cinci din cele mai vechi clopotniţe, din judeţul Covasna, fapt care va avea ca efect creşterea circulaţiei turistice precum şi creşterea gradului de cunoaştere a unei mici bucăţi din istoria României: Clopotniţa din lemn, sat Hăţuica, comuna Catalina, anul 1668, fragmente de zid de incintă cu turn-clopotniţă, sat Ozun, comuna Ozun, anul 1616, zid de incintă cu turn-clopotniţă, sat Albiş, comuna Cernat, secolul XV, turn-clopotniţă sat Cernat, comuna Cernat, anul 1727, clopotniţa din lemn, sat Dalnic, comuna Moacsa, secolul XVII.

Proiectul prevede activităţi de promovare prin metode precum: marketing-ul direct (3.700 bucăţi dvd-uri, 3.700 bucăţi pliante, 3.700 bucăţi pixuri, 3.700 bucăţi rucsaci de drumeţie, 3.700 bucăţi carneţele cu spiră metalică, 3.700 bucăţi tricouri), campanie outdoor (panouri de prezentare), materiale video – audio care vor avea rolul de a prezenta atât proiectul cât şi obiectivele turistice, publicitate (publicare articole de presă, ce promovează proiectul, panouri publicitare cu descrierea investiţiei propusă în comunele luate în vedere şi recolantarea acestora cu descrierea investiţiei realizată la finalizarea proiectului), creare website, pagina Facebook.

Aceste proiecte au ca scop, prin totalitatea activităţilor intreprinse, să contribuie la creşterea circulaţiei turistice precum şi creşterea gradului de cunoaştere a unei mici bucăţi din istoria României.

 

Proiecte finalizate- Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

Proiecte finalizate Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu sunt proiecte de conştientizare, în vederea educaţiei privind necesitatea protecţiei mediului şi ecologizarea şi înfrumuseţarea unor spaţii verzi degradate și sunt finanţate din Fondul pentru Mediu, prin Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, derulat de Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Proiectele de conştientizare îşi propun o abordare generală privind problemele de mediu existente în momentul de faţă, plecând de la premisa că cele mai mici activităţi desfăşurate zi de zi chiar şi propria casă, pot contribui, dacă se aleg soluţii ecologice şi tehnologii curate la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi totodată la protecţia acestuia.

Proiect: “Casa mea e Verde”

Perioada de derulare: iulie 2011- iulie 2012

Obiectiv proiect: proiectul vizează educaţia şi conştientizarea unui grup de elevi din ciclul gimnazial (clasele V - VIII), care au fost selectaţi din 4 şcoli situate în municipiul Bucureşti, privind necesitatea protecţiei mediului şi ecologizarea şi înfrumuseţarea unor spaţii verzi degradate din curtea şcolilor şi din jurul acestora.

Proiectul a vizat implicarea profesorilor şi elevilor într-o campanie de educare şi conştientizare a populaţiei, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi necesitatea implicării în activităţile de natură ecologică. S-a urmărit ca, prin implicarea factorilor educativi şi a elevilor, activităţile derulate prin proiect să ajute la sporirea acţiunilor de tip ecologic şi de protecţie a mediului, fără a fi nevoie, de conducere centralizată sau de impuneri legislative.

În cele 4 şcoli s-au derulat acţiuni informativ-educative şi de conştientizare a tinerilor asupra necesităţii protecţiei mediului cu accent pus pe informaţii privind tema prezentului proiect şi anume: „Casa Mea e verde”, precum şi activităţi practice în domeniul protecţiei mediului, de ecologizare a parcurilor/spaţiilor şi zonelor verzi din imediata apropiere a acestora.

Proiectele de conştientizare îşi propun o abordare generală privind problemele de mediu existente în momentul de faţă, plecând de la premisa că cele mai mici activităţi desfăşurate zi de zi chiar şi propria casă, pot contribui, dacă se aleg soluţii ecologice şi tehnologii curate la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi totodată la protecţia acestuia.